Noms Valencians
castellà

*Timoteu 

*Timoteu 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del grec, "el que honra a Deu".

Timoteo