Noms Valencians
castellà

*Tiberi 

*Tiberi 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del llatí, "consagrat al riu i al deu Tíber".

Tiberio