Noms Valencians
castellà

Tiano 

Tiano 

És un hipocorístic del nom Sebastià.