Terència

Terenci*(♂) i Terència(♀)

Orige i significat

Possiblement un derivat de Terensis, deesa llatina que presidia la trilla del forment, nom que deriva de "fregar, trillar el forment".

En castellà

Terencio