Noms Valencians
castellà

*Terenci  i Terència 

*Terenci  i Terència 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Possiblement un derivat de Terensis, deesa llatina que presidia la trilla del forment, nom que deriva de "fregar, trillar el forment".

Terencio