Noms Valencians
castellà

*Teodolf 

*Teodolf 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del germànic, nom compost que significa "poble" i "llop".

Teodulfo, Teodolfo