Noms Valencians
castellà

*Telm 

*Telm 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del germànic, nom compost que significa "punta de l'espasa" i "elm".

Patró dels mariners i peixcadors per confusió en Sant Elm.

Telmo