Noms Valencians
castellà

Tancret 

Tancret 

Del germànic, nom compost que significa "pensament" i "consell".

Tancredo