Tana

Tana(♀)

Orige i significat

És una variant del nom Gayetà.

En castellà