Noms Valencians
castellà

*Tadeu 

*Tadeu 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Desconegut.

Tadeo