Tòfol

Tòfol(♂)

Orige i significat

És una variant del nom Cristòfol.

En castellà