Noms Valencians
castellà

Susana 

Susana 

De l'hebreu, "assussena, lliri blanc".

La paraula "assussena" ve de l'àrap, i està emparentada en la veu original hebrea.

Susana