Noms Valencians
castellà

Soter 

Soter 

Del grec, "salvador".

Alusiu a Crist entre els cristians.

Sotero