Noms Valencians
castellà

Soletat 

Soletat 

Procedent de l'advocació de la Mare de Deu de la Soletat.

Soledad