Sol

Sol*(♀)

Orige i significat

Hipocorístic de Soletat, i en referència també a la purea i resplandor de l'astre rei.

En castellà

Sol