Noms Valencians
castellà

Simó  i Simona 

Simó  i Simona 

Transcripció llatina del nom d'orige hebreu Simeó.

Nom de dos dels apòstols de Jesús, un d'ells més conegut com Sant Pere.

Simón