Noms Valencians
castellà

Simeó 

Simeó 

De l'hebreu, "Deu ha escoltat".

En l'Antic Testament, nom del segon fill de Jacop i Lia. Lia diu que Deu ha escoltat que era desamada i li ha donat un atre fill.

Simeón