Noms Valencians
castellà

Silvi  i Sílvia 

Silvi  i Sílvia 

Del llatí, derivat de radical que significa "bosc, selva".

Nom de la mitologia llatina, alusiu al fet d'haver naixcut en un bosc.

Silvio