Noms Valencians
castellà

Silvà 

Silvà 

Del llatí, derivat de radical que significa "bosc, selva".

Nom del deu romà dels boscs i els camps.

Silvano