Noms Valencians
castellà

*Sergi 

*Sergi 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Desconegut.

Sergio