Noms Valencians
castellà

Segimon 

Segimon 

Del germànic, nom compost que significa "victòria" i "protecció".

Segismundo