Sebastià

Sebastià(♂)
Hipocorístics: Tiano(♂)

Orige i significat

Del llatí, "respectable, august, venerable".

En castellà

Sebastián