Sara

Sara(♀)

Orige i significat

De l'hebreu, "princesa, sobirana",

Observacions

Nom de la muller del patriarca Abraham i mare d'Isaac despuix de que Yahvé li'l canviara igual que canvià el d'Abraham. El seu nom anterior era Sarai.

En castellà

Sara