Noms Valencians
castellà

Sansó 

Sansó 

De l'hebreu, "el Sol".

En l'Antic Testament, nom d'un juge d'Israel, famós per la seua força que radicava en el cabell, i que fon traïcionat per la seua amant Dalila. És equivalent a l'Hèrcules grecollatí.

Sansón