Sancho

Sancho(♂)

Orige i significat

És un hipocorístic del nom Sanç.

En castellà