Noms Valencians
castellà

Sancho 

Sancho 

És una variant del nom Sanç.