Noms Valencians
castellà

Sísif 

Sísif 

D'orige incert, pero s'ha considerat que pot tindre relació en el grec de significat "hàbil, astut, sabi".

Nom d'un rei mitològic de Corint, que segons la llegenda era el més astut i menys escrupulós dels mortals. Enganyà a Zeus i a la Mort, per lo que fon condenat a estibar una pedra cara amunt eternament.

Sísifo