Noms Valencians
castellà

Rubén 

Rubén 

De l'hebreu, "mireu quin fill varó".

En l'Antic Testament és el nom del fill major de Jacop i Lia. Tenint este fill, Lia esperava obtindre més afecte de Jacop, ya que este volia en realitat a la seua atra esposa, Raquel.

Rubén