Rubén

Rubén(♂)

Orige i significat

De l'hebreu, "mireu quin fill varó".

Observacions

En l'Antic Testament és el nom del fill major de Jacop i Lia. Tenint este fill, Lia esperava obtindre més afecte de Jacop, ya que este volia en realitat a la seua atra esposa, Raquel.

En castellà

Rubén