Rosalia

Rosalia(♀)

Orige i significat

Podria provindre del llatí "de les roses" o com una alusió a la festa romana de la Rosalia, celebració anual en la que es penjaven roses de les tombes; o be podria provindre del germànic, nom compost que significaria "cavall" (o "glòria, fama") i "escut".

En castellà

Rosalía