Rosa

Rosa*(♀)

Orige i significat

Del llatí, "rosa", pero també en confluència de formes hipocorístiques de noms germànics en radicals que signifiquen "cavall" o "glòria, fama".

Observacions

Durant l'edat mija, la rosa és símbol de bellea i purea, atributs de la Mare de Deu.

En castellà

Rosa