Noms Valencians
castellà

*Roc 

*Roc 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Provablement del germànic, "cucala, pardal còrvit"; encara que també podria derivar del romanç "roca".

Roque