Noms Valencians
castellà

*Rigobert 

*Rigobert 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del germànic, nom compost que significa "poderós" i "brillant, ilustre".

Rigoberto