Noms Valencians
castellà

Renau 

Renau 

Del germànic, nom compost que significa "consell" i "govern".

Popularisat en l'edat mija pels cantars de gesta francesos, en que Renau és un dels cavallers de Carlomagne.

Reginaldo