Noms Valencians
castellà

Renat  i Renata 

Renat  i Renata 

Del llatí, "tornat a nàixer, que ha tornat a la vida".

Degué utilisar-se originàriament per a designar ad algú que havia estat a punt de morir, pero els cristians l'adoptaren fent alusió a la nova vida despuix del batisme.

Renato