Noms Valencians
castellà

Regina 

Regina 

Del llatí, "reina".

En alusió a un dels epítets de la Mare de Deu. Originalment fon un dels sobrenoms de Juno, esposa de Júpiter i deesa suprema de la mitologia romana, que posteriorment passà a la Mare de Deu.

En l'actualitat s'utilisa la paraula regina per a designar a les dames d'honor en els Jocs Florals que celebra Lo Rat Penat des de l'any 1879.

Regina