Noms Valencians
castellà

Rebeca 

Rebeca 

Possiblement de l'hebreu, "llaç, nuc".

Nom de la neboda-neta d'Abraham i esposa d'Isaac.

La paraula "rebeca" té el seu orige en el nom propi, per la protagonista de la famosa película Rebeca (1940) d'Alfret Hitchcock que utilisava esta peça de roba.

Rebeca