Rafael

Rafael*(♂) i Rafaela*(♀)

Orige i significat

De l'hebreu, "Deu sana" o "Deu ha sanat".

Observacions

Nom d'un àngel que cura la ceguera a Tobies i lliura a Sara del dimoni. Es presenta com un dels sèt àngels que presenten les oracions dels justs i que tenen entrada davant la majestat del sant.

En castellà

Rafael