Quintina

Quintí(♂) i Quintina(♀)

Orige i significat

Del llatí, "quint".

Observacions

En orige designava al fill que naixia en quint lloc.

En castellà

Quintín