Quintilià

Quintilià(♂)

Orige i significat

Del llatí, "quint" o "el quint més".

Observacions

En orige degué designar al fill que naixia en quint lloc o en el quint més.

En castellà

Quintiliano