Noms Valencians
castellà

Quintí  i Quintina 

Quintí  i Quintina 

Del llatí, "quint".

En orige designava al fill que naixia en quint lloc.

Quintín