Quelo

Quelo*(♂)

Orige i significat

És una variant del nom Miquel.

En castellà