Noms Valencians
castellà

*Miquel  i *Miquela 

*Miquel  i *Miquela 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Miquelot, Quelo i Quela

De l'hebreu, "ningú com Deu".

Sant Miquel és l'arcàngel major dels àngels en la tradició cristiana. Apareix mencionat en l'Antic Testament com el príncip defensor dels fills del poble d'Israel, i en el Nou Testament apareix combatent a Satanàs.

Miguel