Pulquèria

Pulquèria(♀)

Orige i significat

Del llatí, "bonico, fermós".

En castellà

Pulqueria