Pudenciana

Pudenciana(♀)

Orige i significat

Del llatí, "pudorós, reservat, discret".

En castellà

Pudenciana