Noms Valencians
castellà

*Prudenci  i Prudència 

*Prudenci  i Prudència 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del llatí, "prudent, previsor".

Prudencio