Noms Valencians
castellà

Protasi 

Protasi 

Del grec, "davant, en primera fila".

Protasio