Noms Valencians
castellà

*Procopi 

*Procopi 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del grec, "l'alvançat, el que progressa".

Procopio