Noms Valencians
castellà

Privat 

Privat 

Del llatí, denominació del ciutadà simple, en els drets i obligacions normals.

Privado