Noms Valencians
castellà

*Policroni 

*Policroni 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del grec, "de llarga vida, longeu".

Policronio