Noms Valencians
castellà

Plutarc 

Plutarc 

Del grec, "el que és poderós per la seua riquea".

Plutarco