Noms Valencians
castellà

Pietat 

Pietat 

Procedent de l'advocació de la Mare de Deu de la Pietat.

En alusió al dolor de la Mare de Deu al sostindre el cos sense vida de son fill.

Piedad