Pietat

Pietat(♀)

Orige i significat

Procedent de l'advocació de la Mare de Deu de la Pietat.

Observacions

En alusió al dolor de la Mare de Deu al sostindre el cos sense vida de son fill.

En castellà

Piedad