Petronila

Petronila(♀)

Orige i significat

És un hipocorístic del nom Petronela.

En castellà